رنگ ترافیکی و انواع آن

رنگ ترافیکی یکی از عناصر مهم در حوزه مهندسی ترافیک و ایمنی جاده‌ای هستند. این رنگ‌ها با ارائه اطلاعات بصری به رانندگان و عابران پیاده، به بهبود ایمنی و بهره‌وری در جاده‌ها کمک می‌کنند. در این مقاله، به تولید و انواع رنگ‌های ترافیکی خواهیم پرداخت. تولید رنگ ترافیکی: رنگ‌های ترافیکی معمولاً از مواد شیمیایی و پیگمنت‌ها […]